Công ty cổ phần M-Tec

Sản phẩm

Cấu kiện trong Xây dựng công trình

Các sản phẩm cấu kiện dùng trong Xây dựng công trình của M-Tec ra đời trên cơ sở quản lý chất lượng nghiêm ngặt.

Dầm cầu

Cấu kiện phân khúc

Dầm chữ T

Thanh bê tông đúc sẵn

Tấm bê tông dự ứng lực

Sàn bê tông dự ứng lực trước

Tường chắn bê tông dự ứng lực hình L