Công ty cổ phần M-Tec

Chi nhánh

Chi nhánh

Trụ sở chính Saitama 〒330-0063 Urawa MT Bldg, 3-7-2 Takasugo, Urawa, Saitama, Tỉnh Saitama
TEL:048-833-2248 FAX:048-833-3547
Trụ sở Tokyo 〒135-0063 7F Central Tower Bldg,3-7-18 Ariake Koto-ku, Tokyo
TEL:03-3437-6841 FAX:03-3437-2719
Trụ sở Higashi nihon 〒980-0021 Ichigo Sendaichuo Bldg, 3-4-12 Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Tỉnh Miyagi
TEL:022-726-7295 FAX:022-726-7296
Trụ sở Kita nihon 〒020-0034 4F SS Bldg, 15-16 Morioka Ekimae, Morioka-shi, Tỉnh Iwate
TEL:019-601-8844 FAX:019-601-8843
Trụ sở Nishi nihon 〒532-0011 Nakajima Bldg 2, No.5-2-5 Nishinakajima, Yodogawa, Osaka, Tỉnh Osaka
TEL:06-6829-6577 FAX:06-6829-6579
Chi nhánh Iwate 〒020-0034 Thành phố Morioka, tỉnh Iwate
TEL:019-601-8844 FAX:019-601-8843
Chi nhánh Sendai 〒980-0021 Thảnh phố Sendai, tỉnh Miyagi
TEL:022-726-7295 FAX:022-726-7296
Chi nhánh Fukushima 〒969-2275 Yama gun, tỉnh Fukushima
TEL:024-266-3050 FAX:024-266-2185
Chi nhánh Yamagata 〒990-0039 Thành phố Yamagata, tỉnh Yamagata
TEL:023-608-3731 FAX:023-608-3719
Văn phòng Miyako 〒027-0048 Miyako, tỉnh Iwate
TEL:0193-77-4870 FAX:0193-77-4871
Văn phòng Nigata 〒950-0911 Nigata , tỉnh Nigata
TEL:025-364-1751 FAX:025-241-0135
Chi nhánhTokyo 〒135-0063 Koto-ku, Tokyo
TEL:03-6380-7850 FAX:03-5531-3510
Chi nhánh Mito 〒310-0015 Mito, tỉnh Ibaraki
TEL:029-302-2611 FAX:029-291-6832
Chi nhánh Chiba 〒260-0016 Thành phố Chiba , Tỉnh Chiba
TEL:043-224-7827 FAX:043-224-7828
Văn phòng Ibaraki 〒308-0812 Chikusei, Tỉnh Ibaraki
TEL:0296-22-2099 FAX:0296-24-6155
Chi nhánh Kanto- 〒330-0063 Saitama , Tỉnh Saitama
TEL:048-829-8050 FAX:048-829-8051
Chi nhánh Nagano 〒380-0836 Nagano, Tỉnh Nagano
TEL:026-237-2251 FAX:026-237-2251
Chi nhánh Gunma 〒371-0007 Maebashi, Tỉnh Gunma
TEL:027-212-9608 FAX:027-212-9609
Văn phòng Sakado 〒350-0203 Sakado , Tỉnh Saitama
TEL:049-289-0071 FAX:049-289-0072
Văn phòng Kawagoe 〒350-1123 Kawagoe, Tỉnh Saitama
TEL:049-246-1243 FAX:049-246-1291
Văn phòng Koshigaya 〒343-0026 Koshigaya, Tỉnh Saitama
TEL:048-979-0672 FAX:048-979-0672
Văn phòng Niiza 〒352-0002 Niiza, Tỉnh Saitama
TEL:048-478-2827 FAX:048-478-2827
Văn phòng Honjo 〒367-0038 Honjo, Tỉnh Saitama
TEL:0495-23-2588 FAX:0495-21-8800
Văn phòng Chuo 〒104-0052 Chuo, Tokyo
TEL:03-3531-5118 FAX:03-3531-5118
Văn phòng Minato 〒107-0052 Minato, Tokyo
TEL:03-3405-8656 FAX:03-3405-8656
Văn phòng Shizuoka 〒422-8072 Thành phố Shizuoka, Tỉnh shizuoka
TEL:054-685-1054 FAX:054-685-1054
Chi nhánh Nagoya 〒453-0014 Thành phố Nagoya, Tỉnh Aichi
TEL:052-451-2782 FAX:052-451-2783
Văn phòng Gifu 〒500-8178 Thành phố Gifu, Tỉnh Gifu
TEL:058-266-0106 FAX:058-266-0106
Chi nhánh Kinki 〒532-0011 Thành phố Osaka, Tỉnh Osaka
TEL:06-6829-6577 FAX:06-6829-6579
Chi nhánh Hokuriku 〒920-3114 Kanazawa, Tỉnh Ishikawa
TEL:076-258-6601 FAX:076-258-6602
Văn phòng Nara 〒636-0246 Shiki, Tỉnh Nara
TEL:0744-33-1171 FAX:0744-33-1172
Văn phòng Wakayama 〒640-8287 Wakayama, Tỉnh Wakayama
TEL:073-423-1785 FAX:073-423-1785
Văn phòng Shimane 〒693-0041 Izomo, Tỉnh Shimae
TEL:0853-31-4175 FAX:0853-31-4175
Văn phòng Hiroshima 〒739-0147 Thành phố Hiroshima, Tỉnh Hiroshima
TEL:082-428-8344 FAX:082-428-8344
Văn phòng Yamaguchi 〒754-0014 Hofu, Tỉnh Yamaguchi
TEL:0835-28-9263 FAX:0835-28-9264
Chi nhánh Ehime 〒790-0003 Matsuyama, Tỉnh Ehime
TEL:089-993-5280 FAX:089-993-5281
Chi nhánh Kyushuu 〒812-0013 Thành phố Fukuoka, Tỉnh Fukuoka
TEL:092-473-5420 FAX:092-473-5402
Chi nhánh Nagasaki 〒850-0035 Thành phố Nagasaki, Tỉnh Nagasaki
TEL:095-823-9211 FAX:095-823-9221
Văn phòng Kumamoto 〒860-0051 Thành phố Kumamoto, Tỉnh Kumamoto
TEL:096-212-5420 FAX:096-212-5402
Văn phòng Okinawa 〒900-0006 Thành phố Naha, Tỉnh Okinawa
TEL:098-988-4000 FAX:098-988-4001
Ngày 1 tháng 4 năm 2014