Công ty cổ phần M-Tec

Liên hệ

Mẫu Liên Hệ

Để gửi mail liên hệ với Công ty CP M-Tec hãy điền vào mẫu liên hệ dưới đây, sau đấy kích chuột vào phím " Xác Nhận Gửi".
Nhất định phải điền thông tin vào các mục có hình ※

Công ty VD) Công ty cổ phần M-Tec
Họ tên ※ VD) Suzuki Ichiro
Phiên âm Nhật ※ VD)スズキ イチロウ
Địa chỉ email ※ VD) info@mtec-con.co.jp
Điện thoại VD) 048-833-2248
Địa chỉ VD) Số 3-7-2 Takasago, Urawa-ku, Tp Saitama
Nội dung liên hệ ※